Vapaa radio

Vapaa radio tarkoittaa yleisradio-ohjelmaa lähettävää radioasemaa, joka toimii ilman viranomaisten, mainostajien tai muiden aseman ulkopuolisten ryhmien valvontaa. Vapaan radioaseman toiminnasta ja ohjelmista päättää vain asema itse. Vapaaseen radiotoimintaan sinänsä ei välttämättä liity mitään laitonta.

Valitettavasti vapaa radiotoiminta on mahdollista vain hyvin harvoissa valtioissa. Esimerkiksi Euroopassa vain Italiassa voidaan sanoa yleisradiotoiminnan olevan vapaata. Tästä syystä useimmissa valtioissa vapaat radiot joutuvat toimimaan laittomasti eli ilman viranomaisten myöntämää toimilupaa.

Historiaa

Ensimmäiset laittomat vapaat radioasemat aloittivat toimintansa jo 1930-luvulla mm. USA:ssa ja Hollannissa. Asemien määrä räjähti nousuun toisen maailmansodan jälkeen, kun markkinoille tuli suuria määriä sopivia radiolähettimiä eri valtioiden armeijoiden ylijäämävarastoista. Tällöin aloittivat myös ensimmäiset suo-malaiset vapaat radioasemat, laittomasti nekin.

Radio Dynamiten QSL vuodelta 1997

Radio Dynamiten QSL vuodelta 1997

Alkuaikojen laittomat vapaat radiot olivat maalta lähettäviä radioasemia. Toiminta sai uusia ulottuvuuksia vuonna 1958, kun toimintansa aloitti Euroopan ensimmäinen kaupallinen vapaa radioasema. Se oli Radio Mercury, joka lähetti ohjelmia Tanskan rannikolle ankkuroidusta laivasta.

1950- ja 1960-lukujen vaihteessa alkoi siis rahan kerääminen vapailla radioasemien avulla. Mercuryn perässä merille matkasi todellinen armaada laivoja ja niihin rakennettuja radioasemia. Tällaisia olivat mm. Tukholman edustalla toiminut Radio Nord jota kuunneltiin paljon Suomessakin ja Englannin rannikolle ank-kuroitu Radio Caroline. Useimmat näistä asemista olivat kaupallisia ja lähettivät paljon mainoksia tuottaen suuriakin voittoja omistajilleen. Koska asemat toimivat merellä aluevesirajojen ulkopuolella "puolilaittomasti", alettiin näitä vapaita radioasemia kutsua merirosvo- eli piraattiradioasemiksi.

1960-luvun aikana useimmat Euroopassa toimineet merirosvoradiot pakotettiin kuitenkin lopettamaan toimintansa muuttamalla lainsäädäntöä läntisen Euroopan valtioissa. Huoltoyhteydet vai-keutuivat ja eurooppalaisille vesille jäi vain muutamia aitoja merirosvoradioita, joista loputkin hiljenivät 1980-luvun lopussa. Tällä hetkellä Euroopassa ei ole yhtään aitoa merirosvoradioasemaa.

Muuttunut tilanne ja lainsäädäntö ajoivat siis merirosvoradiot takaisin kuivalle maalle 1960-luvulta alkaen. Siitä huolimatta asemia kutsutaan edelleenkin piraattiradioiksi ja merirosvoradioiksi myös Suomessa. Nimitys ei enää vastaa todellista tilannetta, mutta se on vakiintunut joka puolella maailmaa tarkoittamaan laittomasti toimivaa vapaata yleisradioasemaa.

Vapaat TV-asemat eli TV-piraatit ilmestyivät kanavia täyttämään vasta 1970-luvulla ja sateliitti- ja kaapeli-TV-piraatit 1980-luvulla. Korkeiden laitekustannusten vuoksi TV-piraatteja on toiminut vain harvoissa valtioissa ja niissäkin asemien lukumäärä on ollut pieni. Asemia on ollut lähinnä Hollannissa ja Englannissa.

Kaikilla aalloilla

Piraattiradioasemia toimii kaikkialla siellä missä laillisiakin. Vapaaseen radioasemaan voi yhtä hyvin törmätä niin tavallisilla ULA-aalloilla, kuin TV:ssä, keskipitkillä aalloilla, lyhytaalloilla tai sateliitti- ja kaapelikanavilla.

Vapaa radio on lähinnä eurooppalainen ilmiö ja se oli pitkään erityisesti länsi-eurooppalainen yleisradiotoiminnan muoto. 1970-luvulla vapaa radioaate alkoi levitä ja nykyään asemia toimii runsaasti myös esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, entisen Neuvostoliiton alueella, Japanissa ja Etelä-Amerikassa. Eräissä Euroopan valtioissa vapaa radio on vastaavasti taantunut ja esimerkiksi aiemmin hyvin aktiivisessa Ruotsissa on enää vain hyvin harvoja piraattiasemia.

ULA:lla ja sateliitti- ja kaapelikanavilla vapaita radio- ja TV-asemia voi tavata millä taajuudella tahansa. Sen sijaan keski- pitkillä ja lyhyillä aalloilla on vakiintunut muutamia taajuusalueita, joilla on suurempi to-dennäköisyys kuulla vapaita radioasemia. Keskipitkillä aalloilla ovat erityisesti suosiossa taajuudet 1094, 1508 ja 1605-1650 kHz. Lyhytaalloilla varmimpia taajuuskaistoja ovat 6200-6300, 7360-7450, 9980, 11415 ja 15045 kHz. Muitakaan taajuuksia ei silti tule unohtaa.

Kuuntelulaitteet

Suomalainen radiokuuntelija voi helposti kuunnella paikallisia ULA- piraatteja. Varsin yksinkertaisilla ja edullisilla vas- taanottolaitteilla voi myös kuulla monia kotimaisia lyhytaaltopiraatteja. Ulkomaisten vapaiden radioasemien kuunteluun tarvitaan yleensä jo tavallista matkaradiota parempia vastaanottimia ja tehokkaampia antenneja.

Paikallisten vapaiden radioasemien ULA-lähetysten kuunteluun käy aivan tavallinen ULA-matkaradio, autoradio tai vaikka stereoviritin. Autoradiot ovat yleensä niin herkkiä, että niiden antenniksi riittää normaali autoradioantenni. Matkaradion oma teleskooppiantenni on sekin useinmiten riittävä hyvä antenni, mutta taloyhtiöiden keskusantennit eivät yleensä kelpaa vapaiden ULA-asemien kuunteluun. Tällöin kannattaa ostaa paikallisesta antenniliikkeestä edullinen alle kahden sadan markan ns. dipoliantenni tai jagi tai rakentaa itse vastaava. Ruokahalun kasvaessa voi kaupoista ostaa tai itse rakentaa hyvin monenlaisia tehokkaita antenneja.

Kotimaisten lyhytaaltopiraattien kuunteluun kelpaa vastaanottimeksi jo esimerkiksi Selena-merkkinen edullinen matkaradio tai joku muu ns. maailmanradio. Parempiin tuloksiin päästään varsinaisilla liikenne- tai DX-vastaanottimilla. Tavallisista radiokaupoista saatavista radioista esimerkiksi monet Grundigin mallit kelpaavat hyvin lyhytaaltopiraattien kuunteluun. Antennina voi kokeilla aluksi vastaanottimen omaa teleskooppia tai virittää puutarhaan tai vaikka sisätiloihin lankaantennin. Lanka-antenniksi kelpaa jo kymmenen metriä rautalankaa, jonka toinen pää yhdistetään vastaanottimen antenniliittimeen tai teleskooppiantennin juureen. Toinen pää kiinnitetään omenapuuhun tai räystääseen.

Ohjelmistoa

Suurin osa tällä hetkellä toimivista vapaista radioasemista on lähinnä musiikkia lähettäviä nuorehkojen mieshenkilöiden ylläpitämiä asemia, jotka suuntaavat ohjelmansa nuorille kuuntelijoille. Tyypillisesti ohjelma koostuu pop- ja rockmusiikista ja lyhyistä juonnoista. Vain pieni vähemmistö asemista pyrkii lähettämään haasteellisempaa ohjelmaa, esimerkiksi puheohjelmia.

Suomen ulkopuolella on jonkin verran asemia, joilla on myös muita mm. poliittisia tai luonnonsuojelullisia tavoitteita. Tällaiset vapaat radiot tulevat todennäköisesti lisääntymään tulevaisuudessa.

Kirjeenvaihtoa

Lähes kaikki vapaat radioasemat arvostavat suuresti kuuntelijoiden kirjeitä ja kuuluvuusraportteja. Asemat kuuluttavat postiosoitteitaan lähetyksissään ja osoitteita julkaistaan myös radiolehdissä, kuten Skannerissa. Asemat ovat yleensä aika köyhiä, joten on toivottavaa laittaa kirjeen mukana kotimaisille asemille muutaman markan edestä postimerkkejä ja ulkomaisille asemille pari IRC-kuponkia. IRC-kuponki on ns. kansainvälinen vastauspostimaksukuponki, jollaisia voit ostaa postista.

Asemille lähettämissäsi kirjeissä voit kertoa lähetyksen kuuluvuudesta ja kuuntelulaitteistasi ja esittää vaikka levytoivomuksia.

Tampereella 1998 toimineen Radio Visitorsin juliste

Tampereella 1998 toimineen Radio Visitorsin juliste

Suomalaisia asemia

Suomessa toimii tällä hetkellä useita kymmeniä vapaita radioasemia. Suurin osa niistä on pieniä ULA-asemia, jotka eivät tee toiminnastaan suurta numeroa ja joiden kuuluvuusalue rajoittuu lähinnä vain omaan kaupunginosaan. Tieto niiden olemassaolosta kul-kee suusta suuhun naapurien tai koulukavereiden kesken. Pienempi osa asemista mainostaa lähetyksiään ja pyrkii saamaan mahdollisimman paljon kuuntelijoita.

ULA-asemat voivat olla äänessä milloin tahansa, mutta perinteisesti varminta kuunteluaikaa ovat perjantai- ja lauantai-illat ja -yöt.

Jos sinun alueellasi ei toimi omaa ULA-asemaa, voit kuunnella koko maassa kuuluvia lyhytaaltopiraatteja. Vuosina 1997 ja 1998 ovat äänessä olleet ainakin radiot Bristol, Dynamite, Old Time, Northern Music ja Scandinavian Lighthouse.

Useimmille suomalaisille asemille voi kirjoittaa osoitteella P.O.Box 220342, D-42373 Wuppertal, Germany. Lyhytaaltoasemat ovat useinmiten äänessä sunnuntaisin ja muina juhlapyhinä kello 1100-1300. Viime aikoina ovat yleistyneet yölähetykset lauantain ja sunnuntain välisinä öinä.

Suomessa piraattitoiminta on laitonta ja Telehallintokeskus-niminen laitos jäljittää vapaita radioasemia ja pyrkii lopettamaan niiden toiminnan. Tästä syystä vapaat radioasemat joutuvat usein lähettämään ohjelmaansa metsästä, autosta ja muista vaihtelevista paikoista. Niinpä kuuluvuus ja kuuluvuusalue vaihtelevat suuresti.

Lisää tietoa?

Tuoretta tietoa varsinkin kotimaisista vapaista radioista saat seuraamalla Skanneri-lehteä ja erityisesti sen piraattipalstaa. Lisätietoja vapaa radiotoiminnasta voit kysellä suoraan eri asemilta tai Suomen Vapaa Radio Kampanjalta eli Free Radio Campaign - Finlandilta osoitteesta FRCF, P.O.Box 220342, D-42373 Wuppertal, Germany.