Tekijänoikeudet maksuun

Syksyllä 1988 paperit olivat Helsingissä kiertäneet TEOSTOlle saakka. 30.8.1988 päivätyllä kirjeellä TEOSTO otti yhteyttä kahteen RWR-operaattoriin ja ehdotti neuvotteluja tekijänoikeuskorvauksiin liittyen.

Syyskuun puolessa välissä Tex sitten matkasi Helsinkiin Lauttasaareen TEOSTOn päämajaan. TEOSTOn puolelta neuvotteluihin osallistuivat toimitusjohtaja Kallio ja apulaisjohtaja Eskola. TEOSTOn suhtautuminen RWR:oon oli erittäin asiallista. Neuvotteluissa päästiinkin nopeasti yksimielisyyteen korvaussummasta jo vajaassa tunnissa pienen tinkimisen jälkeen. Tex sai tingittyä TEOSTOn vaatimasta summasta pois 30 %. Kyseinen sopimus on salainen, joten sen yksityiskohtiin emme voi tässä puuttua tämän enempää. Muistoksi tapauksesta Tex sai lahjaksi TEOSTOn 50-vuotisjuhlajulkaisun.

RWR maksoi TEOSTOn korvaukset parin viikon kuluttua neuvotteluista ja asia oli siltä osin loppuunkäsitelty. TEOSTO lähetti poliisille ja syyttäjälle kirjeen, jossa se luopui kaikista vaatimuksista RWR:a kohtaan. Näin RWR säästi TEOSTOn oikeudenkäyntikulut, jotka se varmasti olisi joutunut maksamaan jos TEOSTO olisi tullut oikeuteen saakka. RWR:n tekemä sopimus lienee ollut ikävä yllätys PTL:lle ja muille RWR:oon kielteisesti suhtautuville tahoille. Sopimuksen johdosta asian käsittely siirrettiin Helsingistä takaisin Jyväskylään, koska TEOSTO ei enää ollut asianosaisena.