lokit

23.06.2001
kHzAsemaUTCSKieli
5805RFL20.15-3E
6210,4unid20.20-2E
6220LHH20.22-2E
6270unid20.24-2G
7459,6LHH20.26-2E
7470Delta Lima R.20.30-3G

24.06.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6300,6Farmers18.22-19.104D,E
6306,3unid13.45-2mx
6307unid07.10-2mx
7446unid07.47-2mx
7459,6LHH07.45-2E
7464,4R. Likedeeler08.46-+09.39*3G,E
7480CWR07.57-+09.13*2G
7486,8unid(Ozone?)07.48-2E
9290,2Mike R.05.54-07.44*4E
15070AL Int.05.50-3E

01.07.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6306,4unid06.52-2mx
7399,5unid08.50-2E
7459,8LHH06.51-2G
7480R. Benelux08.21-2G
7487Ozone Int.06.50-3E,G
9290Mike R.06.49-4E
12256WRI06.56-3E
15070AL Int.06.45-3E

08.07.2001
kHzAsemaUTCSKieli
5805RFL20.05-2E
6280AL Int.05.50-3E
6307Farmers20.03-3D,E
7480CWR08.10-2G
7487Ozone Int.06.15-3E
12256WRI05.56-3E

13.07.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6275unid20.53-2E

14.07.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6275R.Ei Mistään Kotoisin20.39-22.19*3Finnish

15.07.2001
kHzAsemaUTCSKieli
9292R. Bluestar10.35-11.303E,D
11485Bandonica & Enterprise06.49-07.43*4E
15070AL Int.06.45-4E

22.07.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6235unid07.05-2mx
7479,4R. Benelux08.04-3G,E
7487R. Ozone int.06.26-3E
15070AL Int.05.20-2E

29.07.2001
kHzAsemaUTCSKieli
7480unid08.02-2mx
7487Ozone Int.06.45-3E
9290unid07.07-2E
12256WRI08.24-3E
15070AL Int.06.20-4E

04.08.2001
kHzAsemaUTCSKieli
5805RFL20.15-3E
6285unid20.22-2mx

05.08.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6210Mike R.06.00-3E
6220LHH05.58-2E
6238,8unid06.30-2mx
6281unid07.07-07.18*3D
7459,7LHH08.02-2E
11485Bandonica & Enterprise06.01-06.52*4E
12256WRI07.05-3E
15070AL Int.06.27-3E
15795uR. Borderhunter06.25-4E

12.08.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6201R. Casanova09.58-2E,D,G
6298,4 unid07.14-2mx
6316AL Int.07.50-2E
7434Ozone Int.06.15-3E
7450R. Nova Int.06.16-3E
7480CWR08.12-3G
7489R. Likedeeler08.39-09.12*3G
12256WRI06.00-3E
15070AL Int.06.02-4E

19.08.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6276,4unid06.44-2E
6285unid08.15-2mx
6294,2unid08.14-2mx
6300,5unid06.41-2mx
7434,2Ozone Int.06.27-3E
7446unid07.02-2E
7465LHH06.36-2E
7479R. Benelux06.28-4G
7480CWR08.02-3G,E
12256WRI06.25-3E
15070AL Int.06.22-3E

25.08.2001
kHzAsemaUTCSKieli
5805RFL20.25-3E
6276,2Swinging R. England20.30-3E

26.08.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6210,4unid05.45-2mx
6220LHH05.44-2E
6276,2unid(Swinging R.E.?)05.40-3E
6293,6Mike R.07.10-2E
6303,7AL Int.07.12-2E
7434,2Ozone Int.06.20-3E
7446,2WMR05.53-3E
7465LHH06.05-2E
7470Classic Rock R.06.40-4E
7478,8CWR08.20-2G
7480R. Benelux08.36-3G
11485Bandonica&Enterprise05.48-4E
12256WRI09.23-2E
15070AL Int.07.49-08.54*4E

01.09.2001
kHzAsemaUTCSKieli
3907R. Bluestar20.35-3E,D
5805RFL20.32-3E
6276unid20.29-2mx
6294Mike R.20.27-3E
6305unid(Likedeeler?)20.25-3G
7465LHH20.40-3E

02.09.2001
kHzAsemaUTCSKieli
5805RFL17.05-2E
6200unid07.39-2mx
6240,7 unid(Casanova?)06.32-2E
6288,4 unid15.00-2E,G,D
6400unid07.17-2mx
7434Ozone Int.07.15-2E
7465LHH06.30-2E
7470Classic Rock R.06.27-4E
7480R. Benelux07.47-2G
15070AL Int.06.35-4E
15795R. Borderhunter07.04-3E

04.09.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6310Mike R.21.37-3E

09.09.2001
kHzAsemaUTCSKieli
5805unid06.09-2mx
6210unid(Marabu?)06.28-2mx
6235,6R. Foxfire06.08-06.27*3E
6240,5R. Casanova09.04-2D
6295Studio Northlight06.07-2E
6303,8 unid06.05-3E
6307unid20.10-2E
7434,2Ozone Int.06.35-3E
7446WMR06.38-3E
7465LHH06.33-3E
7490R City08.52-2E
11485unid06.15-2mx
12256WRI09.06-2E
15070AL Int.07.36-08.50*4E

16.09.2001
kHzAsemaUTCSKieli
5805RFL06.10-3E
6240,5unid09.37-2E
6276unid06.22-2mx
6286,5unid07.58-2mx
6288R. Veronique19.40-21.102D
6295Studio Northlight06.24-2E
6300Mike Radio06.26-2E
6303,8unid06.28-2mx
6308Mike Radio19.57-2E
7434Ozone Int.06.40-3E
7445unid(WMR?)06.15-3E
7450R. Nova Int.06.18-3E
7465LHH06.42-2E
12256WRI07.45-3E

23.09.2001
kHzAsemaUTCSKieli
5805RFL16.50-2E
6210unid06.04-2mx
6220LHH06.05-2E
6240,5R. Casanova08.35-2E,D
6261,2unid06.07-2mx
6271unid08.50-2mx
6276,5unid07.05-2E
6295unid06.08-2mx
6304R. Geronimo06.09-3E
6304AL Int.07.51-2E
6400unid07.54-2mx
7399,6R. Pandora09.12-2E
7434Ozone Int.07.44-3E
7450unid06.10-2mx
7465LHH06.11-2E
7473,4FRSH09.00-09.10*3E
7480,3R. Benelux08.22-3G
7482,8unid08.39-2mx
7490,7unid(Likedeeler?)10.08-2G
9291R. Pacman07.07-07.28*2E
15070AL Int.07.30-3E
15795unid(Borderhunter?)07.29-2mx

30.09.2001
kHzAsemaUTCSKieli
5805RFL06.20-2E
6205R. Borderhunter06.25-3E
6276,3unid06.27-, 16.50- 2E
6288,5R. Veronique15.12-3E,D
6303,8unid06.28-3mx
6308,4unid06.29-2mx
7434,2Ozone Int.06.32-3E
7446,3WMR06.34-3E
7450FRSH07.59-3E
7465LHH06.35-2E
7470Classic Rock R.06.36-08.22*3E
7481unid06.38-2mx
9295FRSH07.40-07.57*3E
12256,8WRI06.30-3E

06.10.2001
kHzAsemaUTCSKieli
5805RFL20.20-3E
6220LHH20.15-2E
6276,4Swinging R. England18.45-2E
7450FRSH18.49-3E
7465LHH20.16-2E

07.10.2001
kHzAsemaUTCSKieli
5805RFL05.45-2E
6220LHH05.44-2E
6260Voice of Nowhere18.45-19.32*3E,D
6275R. Shadowman06.21-3E,D
6276unid16.15-2E
6300unid05.28-3mx
6303,8AL Int.05.20-3E
7434,2Ozone Int.07.22-2E
7450FRSH05.46-,20.20-3E
9290,2Mike R.06.23-07.19*4E
12256,6WRI08.06-3E
15070AL Int.06.15-4E

12.10.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6276,5Swinging R. England17.15-3E
6306Mike R.20.50-4E
6402,5Tower R.17.20-4E

13.10.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6288,3Tower R.07.58-3D,E
6402Tower R.06.28-4D,E

14.10.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6240,5unid(Casanovas?)06.08-3mx
6260Spaceman R.17.50-20.40*3E,D
6261,2unid07.22-2mx
6276,5Swinging R. England05.35-,20.45-2E
6281unid06.07-3D
6288,3Tower R.05.30-4D,E
6305,2unid("Energy R."?)07.56-08.16*3E,D
7434,2Ozone Int.07.09-3E
7465LHH08.17-2E
7480CWR07.39-09.10*3E
7481R. Atlantis07.28-2E
7486,5unid06.09-2mx
12256,5WRI09.15-3E

21.10.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6220LHH07.08-2E
6270unid07.07-2mx
6276unid07.06-2mx
6295Mike R.08.21-2E
6296R. Spaceman07.00-4E
6303,8unid07.03-3E
6305,7R. Northlight08.23-2G
6399,2unid09.29-2D
7444,2R. Likedeeler07.53-3E,G
7465LHH07.09-2E
7474,5R. Pandora08.52-2E
7480CWR07.47-3G
7490Ozone Int.08.03-3E
9290R. Black Arrow07.25-07.46*3E
15070AL Int.07.12-3E
15795R. Borderhunter08.15-08.19*4E

24.10.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6307Mike R.20.35-20.55*4E

27.10.2001
kHzAsemaUTCSKieli
3927Korak R.20.02-2D
6272unid19.57-2mx
6276unid18.45-2E
6284,7unid21.13-2mx
6294Mike R.21.07-4E
6300Free R. Holland17.45-3E, jingles
6300R. Sombrero19.40-3E

28.10.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6220LHH06.01-3E
6266,5unid06.00-2E
6276Swinging R. England16.20-2E
6281R. Black Power05.58-3E
6303,8Rock It Radio05.50-3E
6307,6unid05.53-3mx
6402,5R. Veronique16.26-20.10*4E,G,D
7465LHH07.50-2E, Caroline program
7490Ozone Int.07.20-2E
12256WRI08.20-3E
15070AL Int.08.10-2E

04.11.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6199,2unid09.10-2mx
6210R. Marabu07.15-,19.20-2G,E
6220LHH08.16-2E
6263Level 4810.09-3D,E
6276,5Swinging R. England07.16-2E
6284unid17.45-2E
6293AL Int.08.14-3E
6402R. Veronique07.17-4E,D
7399,8unid(WMR?)09.35-3E
7465LHH08.20-2E
7479,2Level 4809.14-3G
7481unid08.55-2mx
7484unid08.35-2mx
7490Ozone Int.08.19-3E
7500Skyline R.09.26-09.34*3G

11.11.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6220LHH06.13-2E
6276Swinging R. England06.10-2E
6284AL Int08.57-2mx
6285unid19.15-21.302mx
6287AL Int.06.15-3E
7490unid07.34-2mx
15070AL Int.07.57-08.36*3E

25.11.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6210R. Nova Int.06.57-2E
6266,8UK R.07.30-2E
6276,6Swinging R. England06.55-3E
6288unid15.30-2mx
6300unid(Casanovas?)16.04-3D
7450unid (WMR?)07.50-3E
7470vFRS Holland08.24-3E
7480CWR09.05-3E,G
7490Ozone Int.07.52-3E
7500unid(Spaceman?)09.18-3D,E
12256WRI08.50-3E
15070AL Int.07.42-4E

01.12.2001
kHzAsemaUTCSKieli
3921R. Samorodinka21.15-3Russian
6276,6Swinging R. England21.10-2E
21890R. Omroep Zuid13.34-13.35*3E

02.12.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6220LHH07.40-2E
6261,2unid09.28-2G
6266,6unid(UK R.?)07.44-2mx
7450unid09.15-2E
7465LHH09.20-2E
7479,8unid09.59-2mx
7506,2R. Likedeeler10.00-3E,G
11485Bandonica & Enterprise07.45-4E

09.12.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6199,5unid09.08-2mx
6210,2unid08.00-2mx
6220LHH08.02-3E
6271,2unid09.02-2G
6276,5unid08.04-3E
7465LHH08.03-2E
7481unid09.17-2mx
7486vVOTN & ECH08.05-11.01*4E,D,G
11490R. Veronique19.54-4E

16.12.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6211,2unid09.52-2E,G
6220LHH07.25-2E
6266unid(LHH?)07.20-3E
6282,6Alfa Lima Int.07.31-3D
6297unid07.35-2mx
6303,2R. Torenvalk08.40-3G
6306Cupido R.19.45-20.46*3E
7465LHH07.26-2E
7477,7R. Atlantis08.56-3E,
7500,5unid (Ozone?)08.43-3E
12256WRI09.12-3E

23.12.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6210,5unid07.31-3mx
6220LHH07.30-2E
6261vunid09.02-2G,E
6266,6UK R.08.30-3E
6274,8FRS Holland07.33-3mx
6285,4unid10.03-2mx
6285Spaceman R.18.05-19.02*4D,E
6285CWR19.02-2G,E
6293AL Int.07.34-4E
6393,4West Coast R.07.35-3E
6965Northern Music R.10.18-11.044E
6965Rock It R./via NMR11.04-11.264E
7435unid08.49-2mx
7450FRS Holland10.12-2E
7465LHH08.45-2E
7479CWR08.41-2G
11485Bandonica &Enterprise 07.38-4E
15070AL Int.07.39-4E

24.12.2001
kHzAsemaUTCSKieli
3905Speedwing R.22.35-3G
6210R. Nova Int.23.19-3E
6287R. Dr.Tim15.02-2G

25.12.2001
kHzAsemaUTCSKieli
3905vR. Benelux22.06-23.07*3G
3905Live Wire R.23.52-4E
3926,4R. Driland Int.23.09-3G,E
6210R. Nova Int.07.35-3E
6267UK R.08.37-2E
6270R. Skyline08.57-2G
6281,9R. Little Star08.40-2G
6288,6Farmers from Holland12.10-3D,E
6296AL Int.07.16-4E
6305,4R. Torenvalk07.53-3E,G,D
6373R. New World07.58-2E
7486,6VOTN08.48-4E,D
11485R. Bandonica08.15-4E
15795unid(R. Central??)09.35-09.39*3E
21890R. Omroep Zuid13.11-14.272E,D

26.12.2001
kHzAsemaUTCSKieli
3905R. Borderhunter00.12-00.15*4E,QSO
3905R. Maxwell22.38-23.04*4E
3925Farmers23.30-3E
6236,2R. Foxfire07.15-3E
6240,8R. Casanova10.26-3E,D,G
6288Rona Liza/Farmers13.16-3D,G
6300R. Mono10.37-2?
6304,7AL Int.07.19-4E
7470R. Borderhunter07.32-4E
7480Classic Rock R.09.21-4E
15795R. Borderhunter09.08-4E
11485R. Bandonica07.41-4E

29.12.2001
kHzAsemaUTCSKieli
3927R. Korak Int.22.20-3E,D
6210unid22.27-2mx
6220LHH22.25-2E
6262AL Int.23.28-23.59*3E

30.12.2001
kHzAsemaUTCSKieli
3906Live Wire R.00.16-4E
6210R. Marabu01.31-3G
6240R. Casanova14.30-3D
6266unid(UK R.?)07.22-2E
6276AL Int.07.15-3E
6305,7unid16.58-2E
7465LHH08.00-2E
7470R. Borderhunter08.02-08.05*3E
9380R. Mono16.30-3E
11485R. Bandonica08.06-08.24*3E
15795R. Borderhunter08.27-2E

31.12.2001
kHzAsemaUTCSKieli
6220LHH08.25-2E
6240,7R. Casanova07.45-2E,D
6285ECH & VOTN07.50-2E
6297Westcoast R.16.14-3E,D
6310unid16.12-2mx
7465LHH08.26-2E
7480ECH & VOTN07.55-3E